O  CHOCOLATE

O  CHOCOLATE

Ilustración de Rosalía Díaz Ensaio  para unha obra de teatro.por Monón Díaz. PERSONAXES: ELA, muller aínda nova. EL, marido da anterior PSIQUIATRA RECEPCIONISTA, marido da Psiquiatra PACIENTE, home entrado en anos. A consulta da Psiquiatra. Está dividida en tres...
O  CHOCOLATE

EL CHOCOLATE

Ilustración de Rosalía Díaz Ensayo para una obra de teatropor Monón Díaz      PERSONAJES:                ELLA, mujer todavía joven....
Teodicea

Teodicea

Ilustración de Rosalía Díaz De regreso a casa despois dun longo paseo dominical e vespertino, reavivei o lume na cheminea e cargueina de leña outra vez. Boa leña de carballo, sa, curada, cortada quizais un pouco fraca para o que se espera dela. Comezaba a separarme da...
Teodicea

Teodicea

Ilustración de Rosalía Díaz De regreso a casa después de un largo paseo dominical y vespertino, reavivé el fuego en la chimenea y la cargué de leña otra vez. Buena leña de carballo, sana, curada, cortada quizás un poco flaca para lo que se espera de ella. Comenzaba a...
O pai de Agustín

O pai de Agustín

Ilustración de Rosalía Díaz O pai de Agustín estaba morto. Morto e enterrado. Eu mesmo o vin, exposto rodeado de flores, no frigorífico acristalado do tanatorio; asistira ao seu funeral coa desgana habitual coa que asisto, cando non me queda outro remedio, aos odiosos...