O  CHOCOLATE

O  CHOCOLATE

Ilustración de Rosalía Díaz Ensaio  para unha obra de teatro.por Monón Díaz. PERSONAXES: ELA, muller aínda nova. EL, marido da anterior PSIQUIATRA RECEPCIONISTA, marido da Psiquiatra PACIENTE, home entrado en anos. A consulta da Psiquiatra. Está dividida en tres...
O  CHOCOLATE

EL CHOCOLATE

Ilustración de Rosalía Díaz Ensayo para una obra de teatropor Monón Díaz      PERSONAJES:                ELLA, mujer todavía joven....
Teodicea

Teodicea

Ilustración de Rosalía Díaz De regreso a casa despois dun longo paseo dominical e vespertino, reavivei o lume na cheminea e cargueina de leña outra vez. Boa leña de carballo, sa, curada, cortada quizais un pouco fraca para o que se espera dela. Comezaba a separarme da...
Teodicea

Teodicea

Ilustración de Rosalía Díaz De regreso a casa después de un largo paseo dominical y vespertino, reavivé el fuego en la chimenea y la cargué de leña otra vez. Buena leña de carballo, sana, curada, cortada quizás un poco flaca para lo que se espera de ella. Comenzaba a...
O pai de Agustín

O pai de Agustín

Ilustración de Rosalía Díaz O pai de Agustín estaba morto. Morto e enterrado. Eu mesmo o vin, exposto rodeado de flores, no frigorífico acristalado do tanatorio; asistira ao seu funeral coa desgana habitual coa que asisto, cando non me queda outro remedio, aos odiosos...
El padre de Agustín

El padre de Agustín

Ilustración de Rosalía Díaz El padre de Agustín estaba muerto. Muerto y enterrado. Yo mismo lo había visto, expuesto rodeado de flores, en el frigorífico acristalado del tanatorio; había asistido a su funeral con la desgana habitual con la que asisto, cuando no me...
…interruptus

…interruptus

Ilustración de Rosalía Díaz É unha muller maior. Ou unha muller nova con aspecto de muller maior, que iso non che me queda nada claro. Ocorre o mesmo co seu cabelo curto e rizado. Non podo decidilo louro ou cano. Se é ou non é fermosa, non vén ao caso, porque non mo...
…interruptus

…interruptus

Ilustración de Rosalía Díaz Es una mujer mayor. O una mujer joven con aspecto de mujer mayor, que eso no me queda nada claro. Ocurre lo mismo con su cabello corto y ensortijado. No puedo decidirlo rubio o canoso. Si es o no es hermosa, no viene al caso, porque no me...
Ensoñación

Ensoñación

Ilustración de Rosalía Díaz O curso do que vos falei na anterior publicación, O soño como creación literaria, e que resultou altamente enriquecedor para min, obrigoume a realizar uns traballos, suxeitos, en principio, a unhas propostas específicas, que logo un...
Ensoñación

Ensoñación

Ilustración de Rosalía Díaz El curso del que os hablé en la anterior publicación, El sueño como creación literaria, y que resultó altamente enriquecedor para mí, me obligó a realizar unos trabajos, sujetos, en principio, a unas propuestas específicas, que luego uno...